Charalambides Marketing - Seminars

Charalambides Marketing - Seminars

Εκπαιδευτείτε και Αναπτυχθείτε!

Σεμινάρια που οδηγούν σε
• Εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τις νομοθεσίες
• Ανάπτυξη κύκλου εργασιών και κερδοφορίας
• Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων για επαγγελματική ανέλιξη

 

Τα προγράμματα διεξάγονται με την χρήση Online πλατφόρμας. Επιχορηγούνται από την Αρχή ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για επιχειρήσεις και προσφέρονται δωρεάν για ανέργους.

 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης από την Αρχή ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού Κύπρου:

Το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), είναι ένα από τα συστήματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο προωθείται από την ΑνΑΔ βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).
Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της παραγωγικότητας όλων των οικονομικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ούτως ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν και να τα αξιολογούν. Το πρόγραμμα αφορά εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν καθόλου εκπαιδευτική πείρα ή δεν τεκμηριώνουν εκπαιδευτική πείρα.

Μάθε περισσότερα Εδώ

 

Πιστοποιημένος χρήστης εφαρμογής βιοκτόνων από το Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου:

Σύμφωνα με τους περί Βιοκτόνων Κανονισμούς όπως καθορίζεται από την νομοθεσία κάθε αδειοδοτημένο συνεργείο χρήσης βιοκτόνων πρέπει να εργοδοτεί αδειοδοτημένους χρήστες για εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών για την αντιμετώπιση η πρόληψη της δράσης επιβλαβών οργανισμών.
Για σκοπούς χορήγησης άδειας αδειοδοτημένου χρήστη μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα πιστοποίησης χρήστη βιοκτόνων όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ των σχετικών Κανονισμών και στην συνέχεια να παρακαθήσετε σε γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί από την Αρμόδια Αρχή που είναι το Υπουργείο Γεωργίας.

 Μάθε περισσότερα Εδώ

 

Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας:

Ο κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος βάση νομοθεσίας να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του και πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται από αυτόν, αλλά μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εργοδότης πλέον υποχρεούται όπως εφαρμόζει στο υποστατικό του Σύστημα Διαχείρισης των Κινδύνων (ΣΔΚ), το οποίο θα περιλαμβάνει και τα παρακάτω:

• Γραπτή εκτίμηση κινδύνου
• Επιτροπή ασφάλειας & Υγείας
• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας & Υγείας.

Όλα τα παραπάνω τυγχάνουν ελέγχου από τους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με την νέα νομοθεσία, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να επιβάλει πρόστιμο ποσού €500 (για κάθε παράβαση ξεχωριστά), μέχρι δέκα (10) παραβάσεις και με ανώτατο ποσό τις €5000

Μάθε περισσότερα Εδώ

 

Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω κοινωνικών δικτύων:

Σήμερα μπορείτε να αυξήσετέ τις πωλήσεις σας με γεωμετρικούς ρυθμούς με χαμηλό κόστος με το πλεονέκτημα που σας δίνει η τεχνολογία.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους τους επιχειρηματίες είναι πως θα αυξήσουν τις πωλήσεις τους γεωμετρικά και να γίνουν μια κερδοφόρα επιχείρηση.
Αναπτύσσοντας τους πιο κάτω πυλώνες μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση σας.

• Αύξηση του πελατολογίου μας με νέους πελάτες.
• Συχνότερες αγορές από τους υφιστάμενους μας πελάτες
• Αύξηση του μεγέθους αγορών
• Προώθηση κερδοφόρων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μάθε περισσότερα Εδώ

 

Εργασιακές Σχέσεις και Εργατική Νομοθεσία:

Η πρόσφατες συνέπειες στην χώρα μας που πλήττουν τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και τους εργαζόμενους δημιουργούν συνθήκες πόλωσης και έδαφος για μη σωστή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
Επιπρόσθετα με τις αλλαγές που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο όσο και στην Κύπρο, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Η μη σωστή εφαρμογή των εργατικών νομοθεσιών επιβαρύνει το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο τόσο τις εργασιακές σχέσεις, όσο και την οικονομική ευρωστία των επιχειρήσεων.
Εναρμονιστείτε με τα νέα δεδομένα της αγοράς
• Εργασία και νομοθεσία εν μέσω COVID 19.
• Σύμβαση εργασίας.
• Οι εργασιακές σχέσεις στη Κύπρο.
• Διευθέτηση εργασιακών διαφορών.
• Εργασιακές διαφορές.
• Ανάλυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
• Αμοιβές και εργασιακές σχέσεις.
• Μισθοί και όροι εργασίας.
• Παραγωγικότητα και εργασιακές σχέσεις
• Τερματισμός & πλεονασμός.

Μάθε περισσότερα Εδώ 

 

Ανάλυση και ανάπτυξη πωλήσεων:

Τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς όπως έχουν διαμορφωθεί προβληματίζουν σε μεγάλο βαθμό τις Κυπριακές επιχειρήσεις που καλούνται να προσαρμόσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο στα νέα δεδομένα τις αγοράς.

Η σωστή λειτουργία της επιχείρησης μας και των πωλήσεων αποτελεί διαρκές ζητούμενο σε κάθε επιχείρηση , αλλά μια σειρά παραγόντων πιθανόν να παρεμποδίζουν την σωστή λειτουργία της.
Η ανάλυση και αξιολόγηση των πωλήσεων λαμβάνοντας υπόψη και όλους τους εξωγενείς παράγοντες αποτελεί το πιο αξιόπιστο εργαλείο για να προβλέψουμε την μελλοντική ζήτηση και να θέσουμε κερδοφόρους στόχους.

Μάθε περισσότερα Εδώ 

 

 

Τηλέφωνο: 22764040, 99444466
Διεύθυνση: Ιωάννη Κληρίδη 13 Λυκαβητός, Λευκωσία
Facebook: Visit Facebook
Ιστοσελίδα: Visit Site
'Ωρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 18:00
Instagram: Visit Instagram
Δείτε ακόμη...

Elements Spa
MySeminars
Art of Music
My Athens Place
Makronisos Holiday Village
KARAMALLAKIS DIGITAL PRINTINGS
G. VALMAS cleaning & pest control
Phanos Iacovou Educational Centre
4* Faros Hotel
FOX Property Services
4* Napa Plaza Hotel
4* Napa Mermaid Hotel & Suites
Stasinos Professional Design Creations
Καρούλι & Κουμπί
Wolt
DermaTouch
AC Tuning
VIP Motorcycles
Capuralli Hotel
PAVLIDES LABS
4* Faros Hotel - Conferences & Events
Whats New Cyprus
5* St Raphael Resort
G. VALMAS cleaning & pest control

Δές τα όλα...